Question
Cập nhật vào
13 Thg 6 2018

  • Tiếng Ý Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Is it correct to say "ask questions" or "do questions"?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hà Lan

  • Tiếng Đức
  • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Ý Tương đối thành thạo

  • Tiếng Hà Lan
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Is it correct to say "ask questions" or "do questions"?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question