Question
Cập nhật vào
JJ5
15 Thg 8 2016

  • Tiếng Tây Ban Nha (Venezuela)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

very useful cái này nghe có tự nhiên không?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha (Venezuela)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question