Question
Cập nhật vào
13 Thg 4 2015

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Ba Tư
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Trung (Taiwan)

Nói câu này trong Tiếng Trung (Taiwan) như thế nào? よろしくお願いします

メールなどで、どのような表現だと正しいですか?
Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Trung (Taiwan)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Trung (Taiwan) như thế nào? よろしくお願いします
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question