Question
Cập nhật vào
21 Thg 6 2018

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

"진짜 탁트인다"에 탁트 có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này "진짜 탁트인다"에 탁트 có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question