Question
Cập nhật vào
23 Thg 6 2018

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha(Spain) như thế nào? happy birthday my idol

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

  • Tiếng Tây Ban Nha (Venezuela)

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha(Spain) như thế nào? happy birthday my idol
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question