Question
Cập nhật vào
24 Thg 6 2018

  • Tiếng Ba Lan
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm Earring .

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Đức
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Previous question/ Next question