Question
Cập nhật vào
28 Thg 6 2018

  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Ý
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

What does "put on uppers" means ?
https://youtu.be/SokCCh-i-pY?t=402
Is that a medication or something ?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Pháp (Pháp)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
What does "put on uppers" means ?
https://youtu.be/SokCCh-i-pY?t=402
Is that a medication or something ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question