Question
Cập nhật vào
30 Thg 6 2018

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

will you marry my có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng A-rập
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này will you marry my có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question