Question
Cập nhật vào
30 Thg 6 2018

  • Tiếng Phần Lan
  • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Pháp (Pháp)

How do I say "I never said so"?

In a text book that I have they said "tu aimes" but can I say "t'aimes" instead, or is it wrong?


Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng A-rập Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Phần Lan
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
How do I say "I never said so"?

In a text book that I have they said "tu aimes" but can I say "t'aimes" instead, or is it wrong?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question