Question
Cập nhật vào
3 Thg 7 2018

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

Đâu là sự khác biệt giữa Quizás puedas ayudarme. Quizás puedes ayudarme. ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa Quizás puedas ayudarme. và Quizás puedes ayudarme. ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question