Question
Cập nhật vào
19 Thg 4 2015

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Canada)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là sự khác biệt giữa "I improve my English." "I make improvements of my English." ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa "I improve my English." và "I make improvements of my English." ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question