Question
Cập nhật vào
26 Thg 8 2016

  • Tiếng Ác-mê-ni Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Canada)
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Việt

Đâu là sự khác biệt giữa hay hoặc ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Việt

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa hay và hoặc ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question