Question
Cập nhật vào
9 Thg 7 2018

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? useless

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Xéc-bi

  • Tiếng Xéc-bi

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? useless
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question