Question
Cập nhật vào
30 Thg 7 2018

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Trung (Taiwan) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Trung (Taiwan)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 「無所謂」請不要用太複雜的句子 . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Trung (Taiwan)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 「無所謂」請不要用太複雜的句子.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Previous question/ Next question