Question
Cập nhật vào
5 Thg 9 2016

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật Tương đối thành thạo
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Indonesia
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

That's (an) useful (one)? cái này nghe có tự nhiên không?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question