Question
Cập nhật vào
6 Thg 9 2016

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Đức
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? let me do it for you

Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? let me do it for you
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question