Question
Cập nhật vào
10 Thg 8 2018

  • Tiếng Nga Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Nga
Câu hỏi về Tiếng Trung (Hong Kong)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung (Hong Kong)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Nga Tương đối thành thạo

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Trung (Hong Kong)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 好.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Previous question/ Next question