Question
Cập nhật vào
12 Thg 9 2016

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là sự khác biệt giữa document documentation ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa document và documentation ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question