Question
Cập nhật vào
12 Thg 9 2016

  • Tiếng Hebrew
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Đức
  • Tiếng A-rập
Câu hỏi về Tiếng Đức

Kreislaufprobleme có nghĩa là gì?

I have a guess: maybe a women's period pain? or something like that..? /:
Danke!!:)
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Đức

  • Tiếng Đức

  • Tiếng Hebrew
  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Đức
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Kreislaufprobleme có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question