Question
Cập nhật vào
13 Thg 9 2016

  • Tiếng Basque Tương đối thành thạo
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với involve . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với involve.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question