Question
Cập nhật vào
15 Thg 8 2018

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Đức
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha(Spain) như thế nào? ¿Qué significa “La carne estaba apretada.”?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Rôman

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Rôman
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha(Spain) như thế nào? ¿Qué significa “La carne estaba apretada.”?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question