Question
Cập nhật vào
21 Thg 8 2018

 • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)
 • Tiếng Nga
 • Tiếng U-crai-na
 • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Nga

А кто это? có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga
Tài khoản đã bị xoá

 • Tiếng Kazak
 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này А кто это? có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question