Question
Cập nhật vào
22 Thg 8 2018

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? cuộc sống là cho đi và nhận lại hãy cho đi để nhận lại bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và thanh thản

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? cuộc sống là cho đi và nhận lại hãy cho đi để nhận lại bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và thanh thản
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question